Ondernemen met WSNP

Waarom 3 jaar WSNP – armoede als er een beter alternatief is?

WSNP mogelijkheden

Wij hebben voor u een oplossing bij dreigende WSNP procedure!

U weet dat u met een eigen bedrijf veel sneller uw schulden kunt aflossen, maar
ondanks dat dit meestal een feit is, werken de officiële instanties hier niet graag aan mee. Regels zijn regels vooral wanneer u in een WSNP traject terecht komt.

Deze bureaucratische starheid houdt veel (potentiële) ondernemers en werknemers gefrustreerd en geheel onnodig gevangen in een bijstandsuitkering.

Eigenlijk tegenstrijdig, terwijl er een WSNP verplichting is

Een WSNP-verplichting : de schuldenaar moet zo veel mogelijk inkomen zien te vergaren. Als hij/zij in staat is om te werken, moet hij/zij dat ook doen, althans laten zien dat hij/zij actief op zoek is naar werk.

Met ons concept gaat dat veel sneller dan domweg solliciteren of alleen in een uitkering blijven hangen.

Zwart bijklussen is geheel onnodig (en bovendien verboden)

Velen gaan stiekem zwart bijklussen om financieel te overleven. Geheel onnodig, want het concept ”Ondernemen met WSNP” lost dit probleem eenvoudig op. En ook nog eens geheel volgens de wettelijke regels.

Enkele regels

Lees hieronder een paar regels voor de toelating in de schuldsanering als het een onderneming betreft van iemand met schulden. (de schuldenaar)

  1. In beginsel wordt een eigen bedrijf of beroep niet voortgezet tijdens de schuldsaneringsregeling. Een eigen bedrijf of zelfstandig beroep kan met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk worden voortgezet om bijvoorbeeld lopende zaken af te handelen of een akkoord aan te bieden. Daarna dient de schuldenaar zijn activiteiten te stoppen en betaald werk in loondienst te zoeken.
  2. Het starten van een eigen bedrijf/zelfstandig beroep tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling is niet toegestaan, tenzij de rechter-commissaris hiertoe toestemming geeft.

Ons concept “Ondernemen met WSNP” maakt u wettelijk gezien een werknemer, maar praktisch gezien bent u aan het ondernemen. Met onze hulp kunt u toch gaan ondernemen, zonder de uitkering en de schuldsanering te verliezen.

Het concept “Ondernemen met WSNP” helpt u uw financiële situatie te verbeteren

Stichting Zelfstandige Professionals Nederland richt een normale BV op. U komt daar in loondienst. Via deze BV factureert u uw omzet en fungeert voor u als een normale werkgever terwijl u in de WSNP zit.

U bent voor de Wet geen ondernemer, maar 100% werknemer. U kunt met deze werkgever, gedurende de WSNP, rustig (weer) uw business gaan opbouwen. Zelfs een bedrijfswagen behoort tot de mogelijkheden van ons concept.

SZPN blijft enig eigenaar van de BV, zolang u in de WSNP zit. Als het kan, in goed vooroverleg met uw bewindvoerder en/of curator.

Een deel van de winst van de BV gaat naar uw inkomen en verdwijnt daarmee (deels) naar de schuldsanering en een ander deel van de winst wordt gebruikt om de groei en continuïteit van de BV te bewerkstelligen en om hiermee later de schulden (nog sneller) af te lossen. Ook het aannemen van ondersteunend personeel behoort tot de mogelijkheden.

Des te groter de winst in de BV, des te sneller u hiermee bijvoorbeeld oude schulden kunt aflossen en zo snel mogelijk terug kunt keren naar een gewoon leven van een normaal inkomen.

“Ondernemen met WSNP” brengt weer perspectief in uw leven

Ons concept “Ondernemen met WSNP” is een maatwerk oplossing. Iedere situatie is anders. We hebben u een overzicht gegeven van de mogelijkheden, echter er is nog veel meer mogelijk. Graag lichten wij dit toe in een persoonlijk gesprek onder het genot van een kop koffie. Kom eens praten en maak die vrijblijvende persoonlijke afspraak bij ons op kantoor.

Klik hier voor het maken van een afspraak.