Ons Concept

Weg VAR, hallo wet DBA

ONS-CONCEPT-DBA-WSNP

Vanaf 1 mei 2016 is een opdrachtgever mede verantwoordelijk voor de (arbeids) relatie die hij met u als ZZP-er aangaat. Voor deze datum was een simpele VAR genoeg om ervoor te zorgen dat u als ZZP-er en uw opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kon worden voor elkaars afdrachten. De nieuwe Wet DBA beoogd het verduidelijken van de relatie tussen u en uw opdrachtgever. De overeenkomst die u als ZZP-er met uw opdrachtgever sluit mag in geen geval een arbeidsovereenkomst zijn.

Controle door Belastingdienst

Niet alleen tevoren maar ook achteraf mag de Belastingdienst uw werkzaamheden gaan vergelijken met de door u opgestelde, en waarschijnlijk, goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst. Dit betekent in concreto dat uw werkzaamheden overeen moeten komen, de feitelijke situatie met de omschrijving in de overeenkomst tussen u als ZZP-er en uw opdrachtgever. Alleen wanneer alles klopt, niet alleen tevoren maar ook achteraf, dan pas is de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden / afdragen van alle heffingen en premies. U begrijpt dat er onrust is bij veel van uw opdrachtgevers en zij liever geen risico willen nemen. Een loondienst verband is dan ook het eerste dat op de verlanglijst staat van vooral wat grotere organisaties die u in willen huren / lenen zeker met de Wet DBA.

Is een BV dan de oplossing?

Wanneer u als ZZP-er vanuit uw eigen BV werkt, een BV waarvan u voor het overgrote deel aandeelhouder bent en tevens enige werkzame persoon in deze BV bent, is er nog geen zekerheid omtrent de relatie tussen u en uw opdrachtgever vanuit het oogpunt van de Belastingdienst. De werkrelatie kan zomaar door de Belastingdienst worden betiteld als een (verkapte) arbeidsrelatie omdat u als ZZP-er wordt ingehuurd als persoon met kennis en kunde en niet uw BV wordt ingehuurd. U dient dus met uw eigen BV ook een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht te kunnen overleggen. Maar wat nu wanneer uw BV failliet is gegaan of erger nog, wanneer u zelf persoonlijk failliet bent gegaan of wellicht in een WSNP traject terecht bent gekomen? Hoe moet het dan verder, is een BV dan nog steeds een oplossing?

Ons Concept, een BV waar u in loondienst bent

Een opdrachtgever in deze tijd wil bij voorkeur niet meer werken met ZZP-er wanneer er maar de kleinste mogelijkheid is om aangesproken te worden door de Belastingdienst. Waar een opdrachtgever geen problemen mee heeft is iemand inhuren die bij iemand anders in vaste dienst is. Ons Concept, al ontwikkeld en telkenmale beproefd sinds 2004, houdt in dat u bij ons in loondienst komt in een separaat opgerichte BV. Een BV waar u geen aandeelhouder wordt, enkel werknemer. Voor uw opdrachtgever geen enkel risico, hij kan u zolang inhuren als wenselijk zonder problemen met de Wet DBA. En u kunt natuurlijk zelf uw beloning (binnen de wettelijke grenzen) bepalen.

In loondienst of ondernemer?

Wanneer u altijd zelfstandig bent geweest, altijd ondernemer, altijd als ZZP-er aan de slag bent geweest de afgelopen jaren, en u kunt nu door omstandigheden (WSNP, faillissement, surceance van betaling etc) niet meer beschikken over uw BV, waarom komt u dan niet bij ons in loondienst en onderneemt u gewoon verder? Door de oplossing met een BV waarbij u in loondienst bent, blijft u gevrijwaard van problemen met uw opdrachtgever en kunt u toch als ondernemer verder.

Kom eens bij praten over “ons concept” onder het genot van een kop koffie.